Liên hệ
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 04.37822806
Yahoo: vieclamhanoi.net
Skype: vieclamhanoi.net
Tuyển dụng

 

 

 

 

Thông báo của trung tâm
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NGÀY 21/4/2014
Thông báo danh sách người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc ngày 21/4/2014
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NGÀY 14/4/2014
Thông báo danh sách người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc ngày 14/4/2014
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM DỰ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT VÀ BỔ TÚC TIẾNG HÀN KHÓA 04B - 14
Thông báo danh sách người lao động tham dự bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn khóa 04B - 14
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC H4
Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội mở lớp tiếng Hàn Quốc H4
Văn bản pháp quy
Số hiệu Ngày BH Trích yếu Tệp
02/2014/TT-BLĐTBXH 01/10/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI Download tài liệu
01/2014/TT-BLĐTBXH 01/08/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2013/NĐ-CP NGÀY 22/5/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 CỦA BỘ LUẬT... Download tài liệu
03/2014/TT-BLĐTBXH 01/20/2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2013/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO... Download tài liệu
196/2013/NĐ-CP 11/21/2013 Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm File không tồn tại
33/2013/TT-BLĐTBXH 12/16/2013 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê... File không tồn tại
Video
Tuyển dụng hàng đầu
@ 2012 - Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội
Allright reserved
Số 215 phố Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Số điện thoại: 04.37822806 Ext 200,451,452