Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 12 năm 2018
Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội
20/12/2018 14:14
Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 12 năm 2018
Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội
12/12/2018 11:23
THU HỒI TRÊN 6 TỶ ĐỒNG TRỤC LỢI BH THẤT NGHIỆP
Thời gian qua, BHXH TP.HCM phối hợp với Trung tâm DVVL Thành phố thu hồi được trên 6 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp, do NLĐ cố tình khai báo
06/12/2018 10:52
Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 4 Tháng 11 năm 2018
Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội
06/12/2018 10:44
Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 11 năm 2018
Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội
29/11/2018 10:32
Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 11 năm 2018
Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội
29/11/2018 10:26
Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 11 năm 2018
Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội
14/11/2018 14:51
Tin nổi bật
go top