BẢN TIN CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HÀ NỘI SỐ 18

15/07/2020 11:21:00 SA
share facebooksend emailprint

Bản tin Cập nhật Thị trường Lao động Hà Nội số 18 cung cấp một số thông tin Thị trường Lao động quý IV/2019, xu thế thị trường quý I/2020. Nguồn số liệu được cung cấp từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội, kết quả cập nhật, phân tích của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội từ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động, kết quả từ các giao dịch việc làm quý IV năm 2019 và số liệu từ các khảo sát thông tin trên mạng Internet trong quý IV/2019.


            Trong Quý IV/2019, những tín hiệu lạc quan của nền kinh tế đã ảnh hưởng tích cực lên thị trường lao động Hà Nội như lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập của người lao động làm công hưởng lương cao hơn so với quý III/2019, tỷ lệ thất nghiệp chung giảm so với quý trước. Số người có việc làm của Hà Nội trong quý IV/2019 là 4,24 triệu người, tăng 350 nghìn người (9%) so với Quý III/2019 và tăng 370 nghìn người (9,56%) so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ lao động ngành Công nghiệp – Xây dựng tăng từ 20,09% lên 32,55%. Tỷ lệ lao động ngành Dịch vụ giảm từ 71,61% xuống còn 56,84%. Tỷ lệ lao động làm công hưởng lương chiếm 63,21% tổng số người làm việc, giảm nhẹ so với quý trước. Thu nhập bình quân/tháng của lao động làm công hưởng lương là 8,838 triệu đồng, tăng 281 nghìn đồng so với quý trước và tăng 1,540 triệu đồng so với cùng kỳ 2018.

             Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp trong Quý IV/2019 giảm đáng kể. Thành phố Hà Nội có khoảng 64,12 nghìn người thất nghiệp với tỷ lệ thất nghiệp là 1,49% thấp hơn mức 1,50% của quý III/2019 và mức 2,21% cùng kỳ năm 2018. Dự báo Quý I/2020 tổng số việc làm sẽ giảm còn 4,14 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp chung khoảng 2,25%.
            Dựa trên kết quả thu thập, cập nhật thông tin của người lao động tìm việc và doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động qua các phiên GDVL và thông tin từ các cuộc khảo sát trên mạng Internet trong quý IV/2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong quý IV/2019, nhu cầu tuyển dụng lao động tập trung chủ yếu ở vị trí chuyên viên – nhân viên (chiếm 93,63% nhu cầu tuyển dụng) tập trung nhiều ở các công việc: nhân viên giao hàng (chiếm 25,65%), nhân viên kinh doanh (chiếm 21,12%),….bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng lao động làm ở các vị trí quản lý nhóm – giám sát, quản lý cấp cao giảm nhẹ.
             Tiếp nối báo cáo chuyên đề trung tâm DVVL đã thực hiện ở quý 4/2018, trong quý 4 năm 2019 đã tiếp tục tiến hành thu thập, khảo sát sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội với mục đích thực hiện báo cáo sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến việc làm thêm của sinh viên nhằm giúp cho sinh viên tự nâng cao nhận thức, chuẩn bị kiến thức và kỹ năng trước sự thay đổi của việc làm trong bối cảnh tác động của CMCN 4.0 từ đó để có sự so sánh và đánh giá sự thay đổi đó qua các giai đoạn. Thông qua kết quả khảo sát cho thấy, Thông qua kết quả khảo sát cho thấy, có sự thay đổi tích cực trong nhận thức của sinh viên thể hiện thông qua thái độ chủ động. Bên cạnh đó, những kết quả có được từ cuộc khảo sát cũng cho chúng ta thấy được những mặt tích cực và cả tiêu cực từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động đến những người trẻ, đặc biệt là sinh viên.
            Về kết nối cung – cầu trên thị trường lao động, năm 2019, Trung tâm DVVL Hà Nội đã tổ chức Năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 149 phiên GDVL (vượt kế hoạch 37 phiên) trong đó: 121 phiên định kỳ, 10 phiên GDVL chuyên đề, 04 phiên lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật, 07 phiên GDVL lưu động, 06 phiên GDVL online với: 6.503 đơn vị doanh nghiệp tham gia; 104.879 nhu cầu vị trí lao động tuyển dụng của doanh nghiệp; 52.975 lao động được phỏng vấn tại Sàn GDVL; 11.095 lao động được tuyển dụng tại phiên GDVL.
Năm 2019, toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 190.885 lao động, đạt 124% theo kế hoạch. Giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống còn 2,1. Trong quý IV/2019, thành phố Hà Nội có 16.729 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 16.101.

Xem chi tiết bản tin tại đây: Bản tin Cập nhật Thị trường Lao động Hà Nội số 18
Tin nổi bật
go top