Bản tin Cập nhật Thị trường Lao động Hà Nội số 19

04/08/2020 8:49:00 SA
share facebooksend emailprint

Bản tin Cập nhật Thị trường Lao động Hà Nội số 19 cung cấp một số thông tin Thị trường Lao động quý I/2020, xu thế thị trường quý II/2020. Bản tin số 19 được xây dựng dựa trên nguồn số liệu được cung cấp từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội, kết quả cập nhật, phân tích của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội từ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động, kết quả từ các giao dịch việc làm quý I/2020.

       Bản tin Cập nhật Thị trường Lao động Hà Nội số 19 cung cấp một số thông tin Thị trường Lao động quý I/2020, xu thế thị trường quý II/2020. Bản tin số 19 được xây dựng dựa trên nguồn số liệu được cung cấp từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội, kết quả cập nhật, phân tích của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội từ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động, kết quả từ các giao dịch việc làm quý I/2020.
       Trong Quý I/2020, những tín hiệu lạc quan của nền kinh tế đã ảnh hưởng tích cực lên thị trường lao động Hà Nội như thu nhập của lao động làm công hưởng lương cao hơn so với quý IV/2019 nhưng tỷ lệ thất nghiệp chung tăng lên so với quý trước. Số người có việc làm của Hà Nội trong quý I/2020 là 4,14 triệu người, tăng 100 nghìn người (2,36%) so với Quý trước và tăng 380 nghìn người (9,84%) so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ lao động ngành Công nghiệp – Xây dựng giảm từ 32,55% xuống 31,40%. Tỷ lệ lao động ngành Dịch vụ tăng từ 56,84% lên 57,25%. Tỷ lệ lao động làm công hưởng lương chiếm 60,86% tổng số người làm việc, giảm nhẹ so với quý trước. Thu nhập bình quân/tháng của lao động làm công hưởng lương là 9,044 triệu đồng, tăng 206 nghìn đồng so với quý trước và giảm 342 nghìn đồng so với cùng kỳ 2019.
      Trong quý I/2020, thành phố Hà Nội có khoảng 95,25 nghìn người thất nghiệp với tỷ lệ thất nghiệp là 2,25% cao hơn mức 1,49% của quý IV/2019 và mức 1,75% cùng kỳ năm 2019. Dự báo Quý II/2020 tổng số người có việc làm sẽ tăng lên 4,16 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp chung khoảng 2,62%.
      Dựa trên kết quả thu thập thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đến doanh nghiệp/HTX/Trang trại và người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn thành phố của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trong quý I/2020, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh diễn biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp đã tác động trực tiếp tới tất cả mọi mặt của đời sống người dân. Nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị tác động, nhất là giảm nhân lực tại một số doanh nghiệp nằm trong lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ và Công nghiệp – Xây dựng. Một bộ phận doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, phải thu hẹp quy mô sản xuất. Nhu cầu sử dụng lao động cũng bị ảnh hưởng dẫn đến hơn 67% doanh nghiệp phải cắt giảm dưới 50% lao động, gần 30% lao động phải cắt giảm từ 50-80%. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn ra phức tạp và chưa có chiều hướng dừng lại sẽ càng làm gia tăng số lượng doanh nghiệp bị ảnh hưởng cũng như trực tiếp làm gia tăng tình trạng cắt giảm nhân sự hoặc tạm hoãn hợp đồng.
      Nhiều người lao động làm việc trong các doanh nghiệp bị cắt giảm, tạm ngừng việc sẽ trở thành vấn đề quan trọng cần trợ giúp trong thị trường lao động, nhất là nhóm lao động yếu thế như lao động phụ nữ, người lớn tuổi có bệnh lý nền, lao động di cư, thanh niên. Trong quý I/2020, NLĐ có quyết định hưởng TCTN phần lớn là lao động nữ (chiếm 56,4%) và có đến gần 40% là lao động động phổ thông (Không có trình độ CMKT). Ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ tác động trực tiếp và sâu sắc tới thị trường lao động Hà Nội, nhất là với nhóm các lao động yếu thế (chiếm tỷ trọng khá lớn trong lao động có quyết định hưởng TCTN). Các chính sách hỗ trợ việc làm và thu nhập cho người lao động sẽ là những “liều thuốc” quan trọng trợ giúp khôi phục sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh.
     Thực hiện công điện của Bộ Lao động TBXH và chỉ đạo của Sở, Trung tâm DVVL đã tạm dừng tổ chức phiên GDVL và chuyển sang hình thức thu thập và cung cấp thông tin TTLĐ từ 03/02/2020 đã thu thập và cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng của 2.147 doanh nghiệp; nhu cầu tìm việc, học nghề, XKLĐ của 24.855 người. Trong quý I/2020 có 1.584 doanh nghiệp tham gia Sàn GDVL, 8.644 lao động được phỏng vấn tại Sàn và 3.082 người nhận được việc làm sau khi được phỏng vấn.
     Trong quý I/2020 , toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 33.798 lao động, đạt 21% theo kế hoạch. Trong quý I/2020, thành phố Hà Nội có 13.215 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp hơn so với quý trước 3.514 người nhưng cao hơn so với cùng kỳ 2019 2.403 người. Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 11.680 người.


Xem bản tin chi tiết tại đây:Bản tin Cập nhật Thị trường Lao động Hà Nội số 19

Tin nổi bật
go top