CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI VIỆC LÀM ONLINE NĂM 2020

08/05/2020 1:59:00 CH
share facebooksend emailprint

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội, Quận ủy Cầu GIấy; Căn cứ vào chương trình công tác năm Quận Đoàn Cầu Giấy phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội xây dựng Kế hoạch liên tịch Tổ chức chương trình kết nối việc làm online năm 2020 cho đoàn viên thanh niên, người lao động

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI VIỆC LÀM ONLINE NĂM 2020

Ảnh 0
 

Bước 1:
 Đăng ký phỏng vấn, tuyển dụng online
        + Đối với Doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng:  tại đây
        + Đối với người lao động đăng ký phỏng vấn online: tại đây

Bước 2: Tổng hợp, phân tích, đánh giá các chỉ tiêu:
- Sau khi Doanh nghiệp và người lao động đăng ký Ban tổ chức sẽ rà soát,  tổng hợp,phân tích, đánh giá các chỉ tiêu tuyển dụng của Doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của lao động để tiến hành kết nối.
- Ban tổ chức thông báo và xác nhận lịch phỏng vấn, tuyển dụng online  đối với Doanh nghiệp và người lao động.

Bước 3: Kết nối phỏng vấn Online:
        - Doanh nghiệp và người lao động tham gia phỏng vấn, trao đổi, thỏa thuận thông qua hệ thống phỏng vấn online của Trung tâm.

Bước 4: Tổng hợp báo cáo kết quả phỏng vấn online:
        - Doanh nghiệp và người lao động thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng online về Ban tổ chức thông qua biểu mẫu.


 

Tin nổi bật
go top