Hướng dẫn công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHTN đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

19/10/2021 10:44:00 SA
share facebooksend emailprint

Căn cứ Công văn số: 602/TTDVVL-BHTN ngày 18/10/2021 về việc Hướng dẫn công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHTN đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, cần lưu ý một số nội dung sau:

       1. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN

Người lao động (NLĐ) có thể thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN bằng các hình thức trực tiếp và gián tiếp:

        + NLĐ đến nộp hồ sơ tại các Điểm tiếp nhận của Trung tâm (cần đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế), cán bộ thực hiện kiểm tra đủ thành phần hồ sơ theo quy định; thực hiện phát mẫu tờ khai mở thẻ ATM (nếu NLĐ có nhu cầu), đơn đề nghị hưởng TCTN, Phiếu tư vấn GTVL. Cán bộ tiếp nhận ký giấy biên nhận trả kết quả cho NLĐ.

        + Trường hợp nếu NLĐ gửi hồ sơ đề nghị hưởng TCTN qua đường bưu điện, cán bộ hướng dẫn và tư vấn NLĐ về thành phần hồ sơ gửi về địa chỉ 15 Điểm tiếp nhận (theo danh sách đính kèm).

     2. NLĐ thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng (TKVL)

Người lao động (NLĐ) có thể thực hiện Thông báo TKVL bằng các hình thức trực tiếp và gián tiếp:

       + NLĐ thực hiện trực tiếp tại các điểm tiếp nhận thuộc trum tâm thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ trung tâm và đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế (Ưu tiên NLĐ có nhu cầu được Tư vấn – GTVL, tư vấn hỗ trợ học nghề).

      + NLĐ thực hiện thông báo TKVL theo hình thức gián tiếp qua hòm thư điện tử (qua Email). NLĐ gửi thông tin tờ Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (biểu mẫu số 16/Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH được đăng trên Website Trung tâm: “vieclamhanoi.net”; hoặc được tải trên mạng internet) gửi theo hình thức file ảnh chụp sau khi NLĐ đã ký xác nhận. Yêu cầu của NLĐ được xác nhận khi có email trả lời trên hòm thư điện tử của Trung tâm.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, NLĐ phải gửi bản chính theo đường bưu điện để Trung tâm lưu hồ sơ theo quy định (gửi về địa chỉ Điểm tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp thông báo TKVL tháng cuối); hoặc nộp vào ngày hẹn khai báo tiếp theo (nếu vẫn trong thời gian hưởng TCTN còn phải đến thông báo TKVL).


-----        
Chi tiết xin xem tại
: Hướng dẫn công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHTN
Tải biểu mẫu và danh sách điểm tiếp nhận:  Tại đây


Tin nổi bật
go top