Những đối tượng nào bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

15/08/2018 4:42:00 CH
share facebooksend emailprint

Những đối tượng nào bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 và các Khoản 1, 2 Điều 43 Luật Việc làm thì người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam, từ đủ 15 tuổi trở lên khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
1. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
2.  Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
3.  Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động nêu trên thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
 Người lao động giao kết và đang thực hiện các loại hợp đồng lao động nêu trên nhưng đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.


Tin nổi bật
go top