Quy trình tạm thời thực hiện chính sách BHTN trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND

26/07/2021 6:57:00 CH
share facebooksend emailprint

Quy trình tạm thời thực hiện chính sách BHTN trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tích UBND Thành phố Hà Nội - tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Để triển khai nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm DVVL Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nộp hồ sơ giải quyết BHTN. Trung tâm tạm dừng các giao dịch trực tiếp tại trụ sở chính, các cơ sở và các điểm, sàn GDVL vệ tinh đối với NLĐ đến làm các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Các giao dịch trong thời gian này được chuyển sang giao dịch gián tiếp (trực tuyến), như sau:

- Phần dành cho hồ sơ đề nghị hưởng TCTN: Chi tiết xem tại đây
- Phần dành cho trả kết quả hồ sơ đề nghị hưởng TCTN: Chi tiết xem tại đây
- Phần dành cho tiếp nhận thông báo về việc TKVL hàng tháng: Chi tiết xem tại đây
- Phần dành cho hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề: Tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ cho đến hết thời gian giãn cách theo Chỉ thị của UBND thành phố. Sau thời gian giãn cách tiếp tục thực hiện theo quy trình 786A/QTr-TTDVVLHN ngày 11/11/2019 của Trung tâm DVVL Hà Nội.
- Quy trình tạm thời giải quyết thủ tục BHTN:  Chi tiết xem tại đây
- Địa điểm tiếp nhận: Tại đây
Tin nổi bật
go top