Thông báo hướng dẫn giải quyết chế độ BHTN

01/04/2020 11:29:00 SA
share facebooksend emailprint

Thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và chỉ thị 07/CT-UBND ngày 28/04/2020 của UBND Thành phố Hà Nội.

    Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong thời gian từ ngày 04/05/2020 (đến khi có thông báo mới). Trung tâm DVVL Hà Nội tiếp tục hạn chế một số giao dịch trực tiếp tại trụ sở chính, các cơ sở và các điểm, sàn GDVL vệ tinh đối với người lao động đến làm các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Các giao dịch trong thời gian này được hướng dẫn thực hiện như sau:

- Đối với người lao động nộp hồ sơ hưởng BHTN (lần đầu) thực hiện theo: Hướng dẫn số 01.
- Đối với người lao động thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng ( khai báo)  thực hiện theo: Hướng dẫn số 02
- Đối với người lao động cần giải quyết các trường hợp phát sinh khác thực hiện theo (Danh sách liên hệ)
Lưu ý: Tại Điểm GDVL vệ tinh Mê Linh và Thường Tín vẫn thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng CP.

 Mọi chi tiết người lao động vui lòng liên hệ: Danh sách liên hệ
Trung tâm xin trân trọng thông báo đến người lao động biết để phối hợp thực hiện!
Tin nổi bật
go top