Thông báo tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp tại điểm GDVL vệ tinh Hoài Đức

10/06/2019 2:52:00 CH
share facebooksend emailprint

Căn cứ vào Kế hoạch số 346/KH-TTDVVL ngày 24/5/2019 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội.

Bắt đầu từ ngày 03 tháng 6 năm 2019 tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại:
ĐIỂM GDVL VỆ TINH HOÀI ĐỨC
Địa chỉ:Khu 6, Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, HN
Địa điểm: Tầng 1 Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức
Điện thoại: (024) 32.00.55.12

go top