Thông báo từ ngày 29 tháng 6 năm 2018 Trung tâm DVVL Hà Nội bắt đầu tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại

28/06/2018 3:34:00 CH
share facebooksend emailprint

1. Điểm GDVL vệ tinh Nam Từ Liêm 2. Điểm GDVL vệ tinh Gia Lâm

Căn cứ vào Kế hoạch số  326A/KH-TTDVVL và kế hoạch số 327A/KH-TTDVVL ngày 21 tháng 6 năm 2018.
Từ ngày 29 tháng 6 năm 2018
Bắt đầu tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại:
1. Điểm GDVL vệ tinh Nam Từ Liêm
(Trung tâm GDTX và GDNN quận Nam Từ Liêm)
Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 32.123.085
2. Điểm GDVL vệ tinh Gia Lâm
(Trung tâm GDNN và GDTX huyện Gia Lâm)
Địa chỉ: Số 6 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: (024)  32.161. 465


Tin nổi bật
go top