THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

01/02/2021 2:49:00 CH
share facebooksend emailprint

Thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Căn cứ văn bản số 555/SLĐTBXH-VP ngày 29/01/2021 của Sở Lao động TB&XH Hà Nội về thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo quyền lợi của người lao động, Trung tâm DVVL Hà Nội hướng dẫn người lao động đến làm các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:


- Đối với người lao động Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (lần đầu) thực hiện theo (Hướng dẫn số 01)

- Đối với người lao động Thông báo Tìm kiếm việc làm hàng tháng thực hiện theo (Hướng dẫn số 02) 

Trung tâm xin trân trọng thông báo đến người lao động biết để phối hợp thực hiện!

Tin nổi bật
go top