Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm GDVL vệ tinh Ứng Hòa và Điểm GDVL vệ tinh Mê Linh

27/07/2018 2:06:00 CH
share facebooksend emailprint

Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm GDVL vệ tinh Ứng Hòa và Điểm GDVL vệ tinh Mê Linh

                                                                        THÔNG BÁO
Từ ngày 30 tháng 7 năm 2018
Bắt đầu tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại:
1. Điểm GDVL vệ tinh Mê Linh
Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính Huyện, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh- Hà Nội
Điện thoại: (0243) .216.1578
Từ ngày 31 tháng 7 năm 2018
Bắt đầu tổ chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại:
2. Điểm GDVL vệ tinh Ứng Hòa
Địa chỉ: Số 59 phố Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
Điện thoại: (0243) .212.3085


Tin nổi bật
go top