THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HĐLĐ NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TCTN

27/07/2021 5:05:00 CH
share facebooksend emailprint

Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ NỘI THÔNG BÁO

Về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

- Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

- Căn cứ Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Người lao động chấm dứt HĐLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại các Điểm/Sàn giao dịch của Trung tâm DVVL Hà Nội (theo địa chỉ niêm yết)

I) Đối tượng áp dụng:

Là người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, đã chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

II) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022

III)Thành phần hồ sơ bao gồm:

1) Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. (Tải tại đây)

2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

+ Quyết định thôi việc.

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

(3) Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

(4) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với người lao động đang mang thai; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi.

Người lao động có thể xem hướng dẫn và tải biểu mẫu tại website của Trung tâm: http://vieclamhanoi.net/ 

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội xin trân trọng thông báo đến người lao động biết để phối hợp thực hiện!

- Danh sách điểm tiếp nhận
- Quy trình thực hiện chi tiết

Tin nổi bật
go top