Tiếp tục tổ chức các Phiên giao dịch việc làm trở lại bình thường

03/06/2020 4:35:00 CH
share facebooksend emailprint

Thực hiện công văn số: 1697/SLĐTBXH ngày 27/5/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, về việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND Thành phố.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thông báo về việc tiếp tục tổ chức các Phiên giao dịch việc làm hàng ngày, chuyên đề, lưu động, lồng ghép, online đồng bộ trên toàn hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, từ ngày 01/6/2020 (theo Kế hoạch số 08/KH-UBND thành phố).

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trân trọng thông báo đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề và người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội được biết để đăng ký tham gia.

 

Chi tiết liên hệ:   

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ NỘI

PHÒNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Địa chỉ:  Số 215 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.7822.806 – máy lẻ 200.

Email: sangdvlhn@vieclamhanoi.net;         Website: vieclamhanoi.net

Tin nổi bật
go top