Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 03 năm 2018 (01/03/2018 - 31/03/2018)

10/04/2018 9:15:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

STT

Nội dung

Tháng 3

Lũy kế năm 2018

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

3.496

8.776

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

1

3

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

2.444

8.626

4

Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người)

65

176

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đi

11

38

6

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đến

11

40

7

Số người tạm dừng hưởng BHTN

599

1.349

8

Số người tiếp tục hưởng BHTN

178

335

9

Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)

4.342

13.653

10

Số người được tư vấn giới thiệu việc làm

3.496

8.776

11

Số người được giới thiệu việc làm

376

889

12

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)

169

436

13

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

7

20

Tin nổi bật
go top