Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 10 năm 2017

02/11/2017 4:06:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

STT

Nội dung

Tháng 10

Lũy kế năm 2017

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

4.160

40.240

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

4

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

4.593

40.079

4

Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người)

103

714

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đi

18

117

6

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đến

13

115

7

Số người tạm dừng hưởng BHTN

438

2.868

8

Số người tiếp tục hưởng BHTN

91

688

9

Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)

5.088

36.757

10

Số người được tư vấn giới thiệu việc làm

4.160

40.240

11

Số người được giới thiệu việc làm

388

3.649

12

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)

213

1.653

13

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

16

158

Tin nổi bật
go top