Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 11 năm 2017

06/12/2017 3:46:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

STT

Nội dung

Tổng T11

Lũy kế năm 2017

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

4.413

44.653

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

5

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

4.155

44.234

4

Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người)

100

814

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đi

11

128

6

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đến

18

133

7

Số người tạm dừng hưởng BHTN

452

3.320

8

Số người tiếp tục hưởng BHTN

148

836

9

Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)

4.114

40.871

10

Số người được tư vấn giới thiệu việc làm

4.413

44.653

11

Số người được giới thiệu việc làm

355

4.004

12

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)

145

1.801

13

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

23

181

Tin nổi bật
go top