Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 tháng 01 năm 2018 (01/01/2018 - 05/01/2018)

10/01/2018 10:45:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

STT

Nội dung

Tổng T1/1

Lũy kế năm 2018

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

548

548

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

0

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

1.728

1.728

4

Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người)

18

18

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đi

3

3

6

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đến

8

8

7

Số người tạm dừng hưởng BHTN

119

119

8

Số người tiếp tục hưởng BHTN

27

27

9

Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)

1.667

1.667

10

Số người được tư vấn giới thiệu việc làm

548

548

11

Số người được giới thiệu việc làm

0

0

12

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)

51

51

13

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

3

3

Tin nổi bật
go top