Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 tháng 06 năm 2018

12/06/2018 3:48:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T5/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1,983 21,697 19,714
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)   3,756 3,756
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1,861 20,061 18,200
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 1 16 15
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 3,472 21,669 18,197
Nam  <= 24 tuổi 84 369 285
25- 40 tuổi 1,223 7,652 6,429
>40 tuổi 216 2,034 1,818
Nữ <= 24 tuổi 203 822 619
25- 40 tuổi 1,498 9,236 7,738
>40 tuổi 248 1,556 1308
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 18 349 331
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 73 68
Chuyển đến 5 78 73
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 80 2,111 2,031
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 14 603 589
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 753 22,156 21,403
Trong đó: Hết thời gian hưởng 724 20,643 19,919
Trong đó: Có việc làm 24 1,278 1254
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  5 163 158
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 72 72
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1,983 21,697 19,714
Trong đó: Số người được GTVL   1,859 1859
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  53 795 742
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 53 795 742
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 47 45
Tin nổi bật
go top