Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp Tuần 1 tháng 10 năm 2017 (từ 02/10/2017 đến 06/10/2017)

12/10/2017 2:50:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

STT

Nội dung

Tuần 1/T10

Lũy kế năm 2017

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

884

36.964

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

4

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

1.973

37.459

4

Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người)

24

635

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đi

6

105

6

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đến

7

109

7

Số người tạm dừng hưởng BHTN

145

2.575

8

Số người tiếp tục hưởng BHTN

15

612

9

Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)

1.931

33.600

10

Số người được tư vấn giới thiệu việc làm

884

36.964

11

Số người được giới thiệu việc làm

 

3.261

12

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)

84

1.524

13

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

5

147

go top