Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 tháng 12 năm 2017 (01/12/2017 - 08/12/2017)

13/12/2017 4:08:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

STT

Nội dung

Tổng T1/12

Lũy kế năm 2017

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

1.025

45.678

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

5

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

1.950

46.184

4

Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người)

12

826

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đi

4

132

6

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đến

1

134

7

Số người tạm dừng hưởng BHTN

128

3.448

8

Số người tiếp tục hưởng BHTN

45

881

9

Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)

1.970

42.841

10

Số người được tư vấn giới thiệu việc làm

1.025

45.678

11

Số người được giới thiệu việc làm

 

4.004

12

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)

88

1.889

13

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

4

185

Tin nổi bật
go top