Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 12 năm 2018

12/12/2018 11:23:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến T11/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.065 55.345 54.280
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 184 10.460 10.276
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 986 51.603 50.617
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 30 30
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.218 55.829 54.611
Nam  <= 24 tuổi 31 1.207 1.176
25- 40 tuổi 444 19.975 19.531
>40 tuổi 89 4.326 4.237
Nữ <= 24 tuổi 60 2.585 2.525
25- 40 tuổi 535 24.391 23.856
>40 tuổi 59 3.345 3.286
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 23 1.055 1.032
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 217 212
Chuyển đến 4 226 222
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 208 5.418 5.210
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 41 1.487 1.446
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.149 51.605 50.456
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1050 47.755 46.705
Trong đó: Có việc làm 91 3.365 3.274
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  6 364 358
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 121 119
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.065 54.516 53.451
Trong đó: Số người được GTVL   9.518 9.518
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  111 2.240 2.129
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 111 2.239 2.128
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 7 123 116
Tin nổi bật
go top