Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 12 năm 2020

18/01/2021 9:04:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1.T12 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T11/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.017 78.403 77.386
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 262 14.073 13.811
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.006 76.425 75.419
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.353 77.506 76.153
Nam <= 24 tuổi 34 1.542 1.508
25- 40 tuổi 463 24.563 24.100
>40 tuổi 105 6.851 6.746
Nữ <= 24 tuổi 62 2.648 2.586
25- 40 tuổi 575 34.863 34.288
>40 tuổi 114 7.039 6.925
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 44 1.640 1.596
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 1 204 203
Chuyển đến 5 294 289
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 151 6.693 6.542
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 56 1.951 1.895
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.766 74.973 73.207
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1520 68.339 66.819
Trong đó: Có việc làm 188 5.841 5.653
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 13 489 476
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 45 304 259
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.017 78.403 77.386
Trong đó: Số người được GTVL 16.154 16.154
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 66 2.810 2.744
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 66 2.809 2.743
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 21 417 396

Tin nổi bật
go top