Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 2 năm 2021

08/03/2021 8:36:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1.T2 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T1/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 980 5.858 4.878
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 217 1.294 1.077
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 965 5.772 4.807
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.156 6.190 5.034
Nam <= 24 tuổi 14 92 78
25- 40 tuổi 335 1.857 1.522
>40 tuổi 132 594 462
Nữ <= 24 tuổi 29 156 127
25- 40 tuổi 527 2.876 2.349
>40 tuổi 119 615 496
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 28 158 130
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 6 18 12
Chuyển đến 5 15 10
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 112 667 555
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 52 242 190
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.472 8.327 6.855
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1310 7.473 6.163
Trong đó: Có việc làm 153 764 611
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 7 50 43
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 40 38
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 980 5.858 4.878
Trong đó: Số người được GTVL 1.499 1.499
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 49 334 285
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 49 334 285
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 18 63 45

Tin nổi bật
go top