Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 4 năm 2020

24/04/2020 8:10:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T3/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 51 13.266 13.215
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 10 2.231 2.221
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 51 12.601 12.550
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 2 2
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.518 13.198 11.680
Nam <= 24 tuổi 28 152 124
25- 40 tuổi 495 4.091 3.596
>40 tuổi 151 1.522 1.371
Nữ <= 24 tuổi 33 277 244
25- 40 tuổi 664 5.722 5.058
>40 tuổi 147 1.434 1.287
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 24 366 342
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 49 49
Chuyển đến 0 54 54
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 83 2.032 1.949
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 18 612 594
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 952 20.222 19.270
Trong đó: Hết thời gian hưởng 928 18.670 17.742
Trong đó: Có việc làm 17 1.284 1.267
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 6 193 187
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 75 74
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 51 13.266 13.215
Trong đó: Số người được GTVL 3.578 3.578
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 31 1.152 1.121
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 31 1.152 1.121
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 9 188 179
Tin nổi bật
go top