Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 4 năm 2021

11/05/2021 3:01:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1.T4 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T3/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 417 13.029 12.612
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 156 2.791 2.635
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 407 12.779 12.372
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.112 14.648 13.536
Nam <= 24 tuổi 11 164 153
25- 40 tuổi 325 4.234 3.909
>40 tuổi 127 1.666 1.539
Nữ <= 24 tuổi 18 324 306
25- 40 tuổi 488 6.614 6.126
>40 tuổi 143 1.646 1.503
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 27 386 359
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 48 45
Chuyển đến 4 35 31
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 137 1.744 1.607
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 31 584 553
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.258 21.628 20.370
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1143 19.880 18.737
Trong đó: Có việc làm 103 1.553 1.450
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 11 142 131
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 53 52
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 417 13.029 12.612
Trong đó: Số người được GTVL 4.223 4.223
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 49 662 613
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 49 662 613
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 12 112 100

Tin nổi bật
go top