Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 5 năm 2021

11/05/2021 3:04:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1.T5 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T4/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.466 19.910 18.444
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 360 4.366 4.006
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.339 19.408 18.069
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.442 19.529 18.087
Nam <= 24 tuổi 43 294 251
25- 40 tuổi 479 5.790 5.311
>40 tuổi 110 2.091 1.981
Nữ <= 24 tuổi 48 493 445
25- 40 tuổi 635 8.779 8.144
>40 tuổi 127 2.082 1.955
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 24 509 485
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 66 63
Chuyển đến 2 44 42
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 116 2.200 2.084
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 58 798 740
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.438 28.931 27.493
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1308 26.665 25.357
Trong đó: Có việc làm 118 2.019 1.901
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 10 190 180
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 57 55
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.466 19.910 18.444
Trong đó: Số người được GTVL 4.223 4.223
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 43 867 824
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 43 867 824
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 4 163 159

Tin nổi bật
go top