Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 7 năm 2021

13/09/2021 8:15:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1.T7 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T6/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 746 35.544 34.798
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 390 7.637 7.247
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 729 34.743 34.014
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 1 1
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 2.060 35.364 33.304
Nam <= 24 tuổi 38 643 605
25- 40 tuổi 707 11.098 10.391
>40 tuổi 156 3.231 3.075
Nữ <= 24 tuổi 68 1.069 1.001
25- 40 tuổi 962 16.091 15.129
>40 tuổi 129 3.232 3.103
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 0 785 785
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 7 98 91
Chuyển đến 3 64 61
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 57 2.802 2.745
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 46 1.070 1.024
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.155 39.636 38.481
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1046 36.260 35.214
Trong đó: Có việc làm 99 3.044 2.945
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 6 251 245
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 4 81 77
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 746 35.544 34.798
Trong đó: Số người được GTVL 8.473 8.473
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 3 1.046 1.043
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 3 1.046 1.043
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 205 205

Tin nổi bật
go top