Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 8 năm 2018

15/08/2018 4:02:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T7/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 768 33,448 32,680
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 169 6,433 6,264
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 720 31,187 30,467
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 1 20 19
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1,465 33,614 32,149
Nam  <= 24 tuổi 29 650 621
25- 40 tuổi 530 12,075 11,545
>40 tuổi 103 2,794 2,691
Nữ <= 24 tuổi 55 1,482 1427
25- 40 tuổi 636 14,472 13,836
>40 tuổi 112 2,141 2029
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 30 606 576
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 126 122
Chuyển đến 4 125 121
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 141 3,003 2,862
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 31 824 793
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 505 29,068 28,563
Trong đó: Hết thời gian hưởng 416 26,873 26,457
Trong đó: Có việc làm 87 1,911 1,824
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  2 207 205
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 77 77
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 768 33,448 32,680
Trong đó: Số người được GTVL   3,766 3,766
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  35 1,102 1067
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 35 1,102 1067
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 3 72 69
Tin nổi bật
go top