Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 8 năm 2020

24/08/2020 4:28:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1.T8 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T7/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.554 50.451 48.897
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 319 8.925 8.606
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.542 49.357 47.815
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.888 49.134 47.246
Nam <= 24 tuổi 44 895 851
25- 40 tuổi 605 15.707 15.102
>40 tuổi 152 4.572 4.420
Nữ <= 24 tuổi 62 1.520 1.458
25- 40 tuổi 841 21.849 21.008
>40 tuổi 184 4.591 4.407
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 36 1.024 988
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 126 123
Chuyển đến 9 193 184
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 159 3.845 3.686
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 23 1.112 1.089
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.482 41.868 40.386
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1243 38.280 37.037
Trong đó: Có việc làm 223 3.135 2.912
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 8 303 295
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 8 150 142
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.554 50.451 48.897
Trong đó: Số người được GTVL 8.947 8.947
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 54 1.922 1.868
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 54 1.922 1.868
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 255 255

Tin nổi bật
go top