Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 9 năm 2019

01/10/2019 8:34:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T8/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.075 47.620 46.545
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 253 12.929 12.676
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.017 44.668 43.651
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 9 9
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.513 46.813 45.300
Nam <= 24 tuổi 36 1.162 1.126
25- 40 tuổi 520 15.827 15.307
>40 tuổi 133 3.712 3.579
Nữ <= 24 tuổi 56 2.195 2.139
25- 40 tuổi 662 20.677 20.015
>40 tuổi 106 3.240 3.134
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 30 971 941
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 6 182 176
Chuyển đến 7 195 188
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 154 4.543 4.389
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 58 1.394 1.336
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.544 43.020 41.476
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1426 39.491 38.065
Trong đó: Có việc làm 106 3.052 2.946
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 11 340 329
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 137 136
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.075 47.620 46.545
Trong đó: Số người được GTVL 16.885 16.885
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 162 5.239 5.077
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 162 5.237 5.075
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 2 2
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 53 632 579
Tin nổi bật
go top