Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 1 Tháng 9 năm 2020

15/09/2020 2:25:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 1.T9 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T8/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.008 58.088 57.080
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 240 10.109 9.869
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 989 56.877 55.888
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 2.152 56.672 54.520
Nam <= 24 tuổi 62 1.055 993
25- 40 tuổi 645 18.007 17.362
>40 tuổi 184 5.205 5.021
Nữ <= 24 tuổi 75 1.776 1.701
25- 40 tuổi 981 25.277 24.296
>40 tuổi 205 5.352 5.147
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 33 1.138 1.105
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 142 138
Chuyển đến 3 216 213
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 95 4.470 4.375
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 22 1.269 1.247
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 2.153 49.566 47.413
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1855 45.181 43.326
Trong đó: Có việc làm 281 3.879 3.598
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 6 342 336
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 11 164 153
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.008 58.088 57.080
Trong đó: Số người được GTVL 10.715 10.715
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 36 2.073 2.037
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 36 2.073 2.037
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 3 305 302

Tin nổi bật
go top