Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 tháng 01 năm 2018 (08/01/2018 - 12/01/2018)

19/01/2018 1:36:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

STT

Nội dung

Tổng T2/1

Lũy kế năm 2018

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

754

1.302

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

0

0

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

543

2.271

4

Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người)

13

31

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đi

3

6

6

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đến

0

8

7

Số người tạm dừng hưởng BHTN

104

223

8

Số người tiếp tục hưởng BHTN

24

51

9

Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)

1.141

2.808

10

Số người được tư vấn giới thiệu việc làm

754

1.302

11

Số người được giới thiệu việc làm

0

0

12

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)

42

93

13

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

1

4

Tin nổi bật
go top