Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 tháng 03 năm 2018 (12/03/2018 - 16/03/2018)

21/03/2018 9:14:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

STT

Nội dung

Tuần 2/T3

Lũy kế năm 2018

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

780

6.940

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

1

3

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

705

7.215

4

Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người)

15

155

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đi

2

34

6

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đến

2

36

7

Số người tạm dừng hưởng BHTN

148

1.210

8

Số người tiếp tục hưởng BHTN

39

300

9

Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)

2.166

12.546

10

Số người được tư vấn giới thiệu việc làm

780

6.940

11

Số người được giới thiệu việc làm

 

513

12

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)

41

372

13

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

5

18

Tin nổi bật
go top