Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 11 năm 2021

08/12/2021 10:12:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2.T11 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T1.T11/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 988 56.029 55.041
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 123 11.569 11.446
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 964 54.930 53.966
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 3 3
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.245 57.802 56.557
Nam <= 24 tuổi 22 1.066 1.044
25- 40 tuổi 328 17.927 17.599
>40 tuổi 124 5.204 5.080
Nữ <= 24 tuổi 33 1.773 1.740
25- 40 tuổi 615 26.523 25.908
>40 tuổi 123 5.309 5.186
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 28 1.184 1.156
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 12 149 137
Chuyển đến 5 98 93
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 22 4.209 4.187
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 7 1.497 1.490
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.367 68.936 67.569
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1.245 63.473 62.228
Trong đó: Có việc làm 109 4.959 4.850
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 6 364 358
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 7 140 133
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 988 56.029 55.041
Trong đó: Số người được GTVL 13.768 13.768
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 0 1.075 1.075
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 1.075 1.075
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 214 214

Tin nổi bật
go top