Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 12 năm 2018

20/12/2018 2:14:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến T1.T12/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 866 56.211 55.345
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 163 10.623 10.460
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 795 52.398 51.603
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 30 30
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.059 56.888 55.829
Nam  <= 24 tuổi 27 1.234 1.207
25- 40 tuổi 387 20.362 19.975
>40 tuổi 74 4.400 4.326
Nữ <= 24 tuổi 43 2.628 2.585
25- 40 tuổi 483 24.874 24.391
>40 tuổi 45 3.390 3.345
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 16 1.071 1.055
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 6 223 217
Chuyển đến 5 231 226
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 123 5.541 5.418
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 34 1.521 1.487
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.301 52.906 51.605
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1208 48.963 47.755
Trong đó: Có việc làm 78 3.443 3.365
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  14 378 364
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 122 121
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 866 55.382 54.516
Trong đó: Số người được GTVL   9.518 9.518
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  277 2.517 2.240
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 277 2.516 2.239
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 14 137 123
Tin nổi bật
go top