Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 12 năm 2019

17/12/2019 2:48:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T1.T12/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.148 66.843 65.695
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 226 18.526 18.300
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.122 63.225 62.103
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 12 12
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.295 66.489 65.194
Nam <= 24 tuổi 29 1.656 1.627
25- 40 tuổi 424 22.315 21.891
>40 tuổi 98 5.222 5.124
Nữ <= 24 tuổi 67 3.158 3.091
25- 40 tuổi 598 29.433 28.835
>40 tuổi 79 4.705 4.626
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 33 1.438 1.405
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 249 246
Chuyển đến 7 275 268
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 218 7.072 6.854
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 50 2.023 1.973
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.554 64.837 63.283
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1360 59.491 58.131
Trong đó: Có việc làm 177 4.675 4.498
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 13 484 471
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 4 187 183
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.148 66.843 65.695
Trong đó: Số người được GTVL 24.005 24.005
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 280 8.480 8.200
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 280 8.477 8.197
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 3 3
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 26 945 919
Tin nổi bật
go top