Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 12 năm 2020

18/01/2021 9:06:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2.T12 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T1.T12/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.424 79.827 78.403
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 276 14.349 14.073
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.404 77.829 76.425
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.597 79.103 77.506
Nam <= 24 tuổi 36 1.578 1.542
25- 40 tuổi 503 25.066 24.563
>40 tuổi 166 7.017 6.851
Nữ <= 24 tuổi 70 2.718 2.648
25- 40 tuổi 688 35.551 34.863
>40 tuổi 134 7.173 7.039
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 43 1.683 1.640
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 2 206 204
Chuyển đến 9 303 294
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 158 6.851 6.693
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 37 1.988 1.951
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.812 76.785 74.973
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1699 70.038 68.339
Trong đó: Có việc làm 87 5.928 5.841
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 3 492 489
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 23 327 304
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.424 79.827 78.403
Trong đó: Số người được GTVL 1176 17.330 16.154
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 61 2.871 2.810
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 61 2.870 2.809
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 9 426 417

Tin nổi bật
go top