Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 4 năm 2019

19/04/2019 3:37:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T1.T4/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.392 13.448 12.056
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 394 3.084 2.690
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.299 12.573 11.274
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.237 14.143 12.906
Nam  <= 24 tuổi 37 203 166
25- 40 tuổi 359 4.656 4.297
>40 tuổi 76 1.429 1.353
Nữ <= 24 tuổi 83 436 353
25- 40 tuổi 600 6.225 5.625
>40 tuổi 82 1.194 1.112
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 10 298 288
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 8 64 56
Chuyển đến 5 54 49
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 82 2.024 1.942
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 40 631 591
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.420 18.924 17.504
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1355 17.469 16.114
Trong đó: Có việc làm 51 1.199 1.148
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  13 173 160
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 83 82
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.392 13.448 12.056
Trong đó: Số người được GTVL   5.117 5.117
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  121 1.844 1.723
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 121 1.843 1.722
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 6 220 214
Tin nổi bật
go top