Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 4 năm 2021

11/05/2021 3:01:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2.T4 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T1.T4/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.112 14.141 13.029
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 258 3.049 2.791
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.095 13.874 12.779
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.162 15.810 14.648
Nam <= 24 tuổi 27 191 164
25- 40 tuổi 347 4.581 4.234
>40 tuổi 115 1.781 1.666
Nữ <= 24 tuổi 31 355 324
25- 40 tuổi 532 7.146 6.614
>40 tuổi 110 1.756 1.646
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 23 409 386
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 6 54 48
Chuyển đến 2 37 35
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 108 1.852 1.744
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 28 612 584
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.535 23.163 21.628
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1388 21.268 19.880
Trong đó: Có việc làm 134 1.687 1.553
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 13 155 142
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 53 53
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.112 14.141 13.029
Trong đó: Số người được GTVL 4.223 4.223
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 51 713 662
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 51 713 662
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 19 131 112

Tin nổi bật
go top