Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 5 năm 2019

07/06/2019 2:04:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2019
Tổng đến T1.T5/2019
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.871 21.151 19.280
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 557 5.505 4.948
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.764 19.754 17.990
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 8 8
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.831 21.116 19.285
Nam  <= 24 tuổi 70 417 347
25- 40 tuổi 603 7.075 6.472
>40 tuổi 108 1.897 1.789
Nữ <= 24 tuổi 114 824 710
25- 40 tuổi 814 9.280 8.466
>40 tuổi 122 1.623 1.501
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 25 407 382
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 79 75
Chuyển đến 8 71 63
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 157 2.568 2.411
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 41 807 766
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.096 25.332 24.236
Trong đó: Hết thời gian hưởng 999 23.463 22.464
Trong đó: Có việc làm 87 1.567 1.480
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  9 206 197
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 96 95
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.871 21.151 19.280
Trong đó: Số người được GTVL   7.148 7.148
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  99 2.423 2.324
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 99 2.422 2.323
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 11 279 268
Tin nổi bật
go top