Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 5 năm 2021

27/05/2021 8:20:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2.T5 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T1.T5/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.907 21.817 19.910
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 405 4.771 4.366
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.875 21.283 19.408
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 0 0
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.356 20.885 19.529
Nam <= 24 tuổi 31 325 294
25- 40 tuổi 408 6.198 5.790
>40 tuổi 111 2.202 2.091
Nữ <= 24 tuổi 45 538 493
25- 40 tuổi 639 9.418 8.779
>40 tuổi 122 2.204 2.082
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 14 523 509
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 5 71 66
Chuyển đến 3 47 44
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 83 2.283 2.200
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 34 832 798
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.128 30.059 28.931
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1016 27.681 26.665
Trong đó: Có việc làm 106 2.125 2.019
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 4 194 190
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 2 59 57
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.907 21.817 19.910
Trong đó: Số người được GTVL 4.223 4.223
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 56 923 867
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 56 923 867
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 4 167 163

Tin nổi bật
go top