Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 7 năm 2020

17/07/2020 3:12:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2.T7 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T1.T7/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.612 43.284 41.672
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 297 7.535 7.238
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.589 42.254 40.665
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 4 4
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.928 43.967 42.039
Nam <= 24 tuổi 34 773 739
25- 40 tuổi 653 14.036 13.383
>40 tuổi 169 4.105 3.936
Nữ <= 24 tuổi 55 1.367 1.312
25- 40 tuổi 870 19.567 18.697
>40 tuổi 147 4.119 3.972
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 52 830 778
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 6 101 95
Chuyển đến 15 158 143
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 88 3.231 3.143
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 17 1.018 1.001
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.351 36.573 35.222
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1186 33.643 32.457
Trong đó: Có việc làm 148 2.501 2.353
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 292 292
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 17 137 120
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.612 43.284 41.672
Trong đó: Số người được GTVL 6.375 6.375
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 81 1.696 1.615
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 81 1.696 1.615
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 6 235 229

Tin nổi bật
go top