Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 7 năm 2021

13/09/2021 8:19:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2.T7 Lũy kế
năm 2021
Tổng đến T1.T7/2021
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.753 37.297 35.544
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 424 8.061 7.637
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.718 36.461 34.743
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 1 1
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.932 37.296 35.364
Nam <= 24 tuổi 32 675 643
25- 40 tuổi 651 11.749 11.098
>40 tuổi 120 3.351 3.231
Nữ <= 24 tuổi 84 1.153 1.069
25- 40 tuổi 905 16.996 16.091
>40 tuổi 140 3.372 3.232
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 27 812 785
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 1 99 98
Chuyển đến 2 66 64
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 72 2.874 2.802
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 25 1.095 1.070
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.465 41.101 39.636
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1282 37.542 36.260
Trong đó: Có việc làm 164 3.208 3.044
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 8 259 251
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 11 92 81
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.753 37.297 35.544
Trong đó: Số người được GTVL 8.473 8.473
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 10 1.056 1.046
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 10 1.056 1.046
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
Số người đang hưởng TCTN tại địa phương khác được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 1 206 205

Tin nổi bật
go top