Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 8 năm 2020

24/08/2020 4:29:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2.T8 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T7/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.846 52.297 50.451
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 346 9.271 8.925
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.825 51.182 49.357
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 2.012 51.146 49.134
Nam <= 24 tuổi 32 927 895
25- 40 tuổi 594 16.301 15.707
>40 tuổi 159 4.731 4.572
Nữ <= 24 tuổi 51 1.571 1.520
25- 40 tuổi 945 22.794 21.849
>40 tuổi 231 4.822 4.591
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 23 1.047 1.024
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 4 130 126
Chuyển đến 9 202 193
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 165 4.010 3.845
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 47 1.159 1.112
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.742 43.610 41.868
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1569 39.849 38.280
Trong đó: Có việc làm 163 3.298 3.135
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 9 312 303
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 1 151 150
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.846 52.297 50.451
Trong đó: Số người được GTVL 8.947 8.947
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 32 1.954 1.922
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 32 1.954 1.922
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 1 256 255

Tin nổi bật
go top