Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 9 năm 2018

19/10/2018 11:00:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2 Lũy kế
năm 2018
Tổng đến
T1.T9/2018
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.306 40.875 39.569
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 269 7.807 7.538
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.215 38.088 36.873
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 22 22
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.003 41.121 40.118
Nam  <= 24 tuổi 29 815 786
25- 40 tuổi 371 14.811 14.440
>40 tuổi 65 3.308 3.243
Nữ <= 24 tuổi 56 1.815 1759
25- 40 tuổi 425 17.843 17.418
>40 tuổi 57 2.529 2472
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 27 771 744
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 156 153
Chuyển đến 8 153 145
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 206 3.835 3.629
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 61 1.054 993
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 1.398 36.052 34.654
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1293 33.344 32.051
Trong đó: Có việc làm 95 2.382 2.287
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục  10 236 226
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 0 90 90
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.306 40.875 39.569
Trong đó: Số người được GTVL 653 5.722 5.069
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng  41 1.333 1292
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 40 1.332 1292
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 1 1 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 2 78 76
Tin nổi bật
go top