Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 2 Tháng 9 năm 2020

24/09/2020 3:24:00 CH
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 2.T9 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T1.T9/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.793 59.881 58.088
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 377 10.486 10.109
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.761 58.638 56.877
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 2.131 58.803 56.672
Nam <= 24 tuổi 48 1.103 1.055
25- 40 tuổi 656 18.663 18.007
>40 tuổi 184 5.389 5.205
Nữ <= 24 tuổi 89 1.865 1.776
25- 40 tuổi 976 26.253 25.277
>40 tuổi 178 5.530 5.352
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 26 1.164 1.138
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 6 148 142
Chuyển đến 4 220 216
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 191 4.661 4.470
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 50 1.319 1.269
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 2.380 51.946 49.566
Trong đó: Hết thời gian hưởng 2185 47.366 45.181
Trong đó: Có việc làm 171 4.050 3.879
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 5 347 342
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 19 183 164
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.793 59.881 58.088
Trong đó: Số người được GTVL 10.715 10.715
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 35 2.108 2.073
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 35 2.108 2.073
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 0 0
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 3 308 305

Tin nổi bật
go top