Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3+4 tháng 01 năm 2018 (15/01/2018 - 31/01/2018)

07/02/2018 9:41:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

STT

Nội dung

Tổng T3+4/1

Lũy kế năm 2018

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

2.238

3.540

2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

2

2

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

1.557

3.828

4

Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người)

45

76

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đi

6

12

6

Số người chuyển nơi hưởng TCTN đến

9

17

7

Số người tạm dừng hưởng BHTN

170

393

8

Số người tiếp tục hưởng BHTN

37

88

9

Số người chấm dứt hưởng BHTN (người)

2.229

5.037

10

Số người được tư vấn giới thiệu việc làm

2.238

3.540

11

Số người được giới thiệu việc làm

329

329

12

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)

82

175

13

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

4

8

Tin nổi bật
go top