Tin về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tuần 3 Tháng 10 năm 2020

06/11/2020 9:56:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo thông tin từ phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

TT Nội dung Tuần 3.T10 Lũy kế
năm 2020
Tổng đến T2.T10/2020
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 1.323 67.980 66.657
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 272 12.032 11.760
Trong đó: Số người đăng ký qua ATM 1.314 66.621 65.307
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 0 6 6
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 1.678 67.272 65.594
Nam <= 24 tuổi 28 1.285 1.257
25- 40 tuổi 513 21.335 20.822
>40 tuổi 149 6.047 5.898
Nữ <= 24 tuổi 57 2.196 2.139
25- 40 tuổi 801 30.245 29.444
>40 tuổi 130 6.164 6.034
4 Số người bị hủy quyết định hưởng TCTN (người) 49 1.385 1.336
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 3 180 177
Chuyển đến 3 251 248
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN 163 5.572 5.409
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN 53 1.558 1.505
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 2.034 62.455 60.421
Trong đó: Hết thời gian hưởng 1877 57.005 55.128
Trong đó: Có việc làm 137 4.850 4.713
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 11 398 387
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Trong đó: Bị xử phạt hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0
Khác: Hưởng hưu, chết… 9 202 193
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm 1.323 67.980 66.657
Trong đó: Số người được GTVL 12.477 12.477
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) Tổng 53 2.395 2.342
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 53 2.394 2.341
Số người không đủ điều kiện hưởng TCTN nhưng vẫn được hỗ trợ học nghề 0 1 1
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 5 339 334

Tin nổi bật
go top